Bank of mongolia


Менежментийн зөвлөх үйлчилгээ


Бид 2012 оноос эхлэн менежментийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлж эхлээд байна. Энэ үйлчилгээ нь үйлчлүүлэгч компанид менежментийн бүхий л талын зөвлөгөөг өгч, бизнесийн хөгжилд нь дэмжлэг үзүүлдэг юм. Менежментийн зөвлөх үйлчилгээнд дараах ажлууд багтах ба үйлчлүүлэгч компани аль нэгийг түлхүү хэрэгжүүлэхийг хүсч болно.
-    Компанийн засаглал. Компанийн дүрэм журмыг боловсруулах, хяналт, тайлагналын тогтолцоог бий болгох
-    Маркетинг. Бүтээгдэхүүнийг зах зээлд таниулах, маркетингийн хөтөлбөр боловсруулах, зэх зээлийн судалгаа шинжилгээг хийх, бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх
-    Хүний нөөц. Бүтэц зохион байгуулалтыг сайжруулах, хамгийн үр дүнтэй цалин хөлс, урамшууллын системийг санал болгох
-    Санхүүгийн үйл ажиллагаа. Санхүүгийн үйл ажиллагаанд зөвлөмж өгөх, санхүүгийн шинжилгээ хийх /харьцааны, хүчин зүйлийн, мэдрэмжийн, хугарлын цэгийн, балансын, үйл ажиллагааны /

Зөвлөх үйлчилгээний төлбөр

Бид ихэвчлэн борлуулалтын орлогоос хувь тохирч авдаг.